حذف کننده ذرات TIDEVANE

حذف کننده ذرات TIDEVANE، از انواع حذف کننده ذرات هستند که معمولا برای جداسازی قطرات مایع از جریان گاز به کار می روند. در تمام جاهایی که تماس بین گاز در جریان و مایع برقرار باشد، قطره های کوچک به همراه گاز حمل خواهند شد.حذف کننده ذرات TIDEVANE از شرکت آرکاگستر، به طور عمده به منظور زدودن قطرات مایع از جریان گاز و هواست. و در کنار آن این نوع از حذف کننده ذرات، برای ذرات جامد نیز کارایی دارند.بر خلاف فیلتر ها که ذره ها را پس از حذف در خود نگه می دارد، حذف کننده های ذرات TIDEVANE از شرکت آرکاگستر ، قطره های کوچک را جدا کرده و مایع را از جریان گاز زهکشی می کنند.

حذف کننده ذرات TIDEVANE از شرکت آرکاگستر، به حالت مشبک زیگ زاگی ساخته می شود، فلذا گاز پر از ذرات و غبارات، در طول جریان بین صفحه ها به سرعت جریان عوض می کند. قطرات مایع به خاطر نیروی مومنتوم با صفحات مشبک برخورد کرده و از جریان گاز جدا می شوند چرا که قادر به تعقیب جریان گاز نیستند.

تصفیه هوا شرکت تصفیه هوا