رزومه شرکت مهندسی آرکاگستر

نام پروژه
توضیحات
کارفرما
تاریخ اجرا
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي- انساني كمپ كارگري پالايشگاه ميعانات گازي بندر عباس ظرفيت: ۸۴۰ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي: ۳۵۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي: ۵۰ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: پكيج فلزي شركت نفت ستاره خلیج فارس
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بيمارستان مدرس کاشمر ظرفيت: ۵۰ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: رشد چسبنده با بستر ثابت(IFAS) BOD ورودي: ۴۸۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي: ۴۰ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: پكيج فلزي بيمارستان مدرس کاشمر
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي-انساني شرکت پارس کرپ(چشمک) ظرفيت: ۲۰ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي: ۳۵۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۸۰ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: پكيج فلزي شرکت پارس کرپ(چشمک)
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب تأسيسات پايانه صادراتي بندر سيراف ظرفيت: ۵۰ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي: ۳۴۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۸۰ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: پكيج فلزي شركت پالايش گاز فجر جم
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي- انساني هتل لاله چابهار ظرفيت: ۴۰ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: رشد چسبنده با بستر ثابت(IFAS) BOD ورودي:۵۵۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۳۰ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: بتني شركت توسعه گردشگری ايران
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي- انساني تجهیز کارگاه نفت ستاره خلیج فارس ظرفيت: ۳۰ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: رشد چسبنده با بستر ثابت(IFAS) BOD ورودي: ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي: ۳۰ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: پكيج فلزي شرکت ناردیس طرح های انرژی
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب نيروگاه رامين اهواز ظرفیت: ۳۰ مترمکعب در شبانه روز نوع فرآیند: (A2O) BOD ورودي: ۳۲۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي: ۳۰ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: پکیج فلزی شركت مهندسي قدس نيرو- هيربد نيرو
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب مجموعه تعميرات كشتي پرشيا هرمز ظرفیت: ۱۰۰ مترمکعب در شبانه روز نوع فرآیند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي: ۳۹۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي: ۸۰ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: پکیج فلزی شركت تعميرات كشتي پرشيا هرمز
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي- انساني دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان ظرفیت: ۲۵ مترمکعب در شبانه روز نوع فرآیند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي: ۳۵۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي: ۴۰ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: پکیج فلزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي- انساني روستاي فخران بیرجند ظرفيت: ۵۰ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: رشد چسبنده با بستر متحرک( (MBBR BOD ورودي: ۴۵۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي: ۶۰ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: پكيج فلزي شركت آب و فاضلاب روستايي استان خراسان جنوبي
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي- انساني پادگان پدافند هوایی زاهدان ظرفيت: ۱۰۰ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: دیسک بیولوژیکی گردان(RBC ) BOD ورودي :۴۵۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۹۰میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: پكيج فلزي قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي- انساني منطقه ده عملیات انتقال گاز ظرفيت: ۱۰ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: بیو راکتور غشایی(MBR) BOD ورودي: ۴۲۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي: ۴۵ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: پكيج فلزي شرکت انتقال گاز ایران
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب پارک کوهستان(وكيل آباد) مشهد ظرفيت: ۵۰مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) COD ورودي: ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر COD خروجي: ۵۰ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: فلزی شهرداری مشهد
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي- انساني مجموعه ورزشی پالایشگاه نفت تهران ظرفيت: ۵۰ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي: ۶۱۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۷۰ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: پكيج فلزي پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهران
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي-انساني شركت ايران ترانسفو ري ظرفيت: ۵۰ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي: ۳۵۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي: ۳۰ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: پكيج فلزي شركت ايران ترانسفو ري
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب كارخانه شيرين دارو ظرفيت: ۱۲ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: A2O BOD ورودي: ۳۶۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي: ۳۳ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: پكيج فلزي شركت شيرين دارو
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي- انساني کارخانه ته تی تاک یاسوج ظرفيت: ۵ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: راکتور ناپیوسته متوالی(SBR) BOD ورودي: ۴۲۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي: ۴۰ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: پكيج فلزي شرکت ته تی تاک دنا
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب تلمبه خانه ممزوج امیدیه ظرفيت: ۵ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: راکتور ناپیوسته متوالی(SBR) BOD ورودي:۴۵۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۳۰ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: فلزی شرکت مهندسی ، نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی (رامپکو)
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب انبار نفت جديد كرمان ظرفيت: ۵۰ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي:۴۶۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۳۰ میلی گرم بر لیتر شرکت مهندسی ، نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی (رامپکو)
احداث تصفيه خانه فاضلاب بیمارستان زهک ظرفيت: ۴۵مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي:۵۱۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۴۲ میلی گرم بر لیتر سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي (وزارت راه و شهرسازی)
احداث تصفيه خانه فاضلاب بیمارستان دوست محمد ظرفيت: ۲۵مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي:۳۰۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۲۰میلی گرم بر لیتر سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي (وزارت راه و شهرسازی)
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب مجموعه تفریحی توریستی قوری قلعه ظرفيت: ۳۰مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي:۳۹۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۳۷ میلی گرم بر لیتر شرکت توسعه گردشگری استان کرمانشاه
طراحي و احداث تصفيه فاضلاب بيمارستان بستك ظرفيت: ۷۰مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي:۳۰۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۸۰ میلی گرم بر لیتر شركت سايد بتن
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب بيمارستاني بيمارستان فجر ماكو اروميه ظرفيت: ۱۰۰ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي:۳۰۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۸۰ میلی گرم بر لیتر دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي
طراحي و احداث تصفيه خانه فاضلاب پروژه كارخانه به رسان دارو ظرفيت: ۳۰ مترمكعب در شبانه روز نوع فرآيند: لجن فعال با هوادهي گسترده(EAAS) BOD ورودي:۳۰۰ میلی گرم بر لیتر BOD خروجي:۸۰ میلی گرم بر لیتر نوع اجرا: فلزی به رسان دارو